Brandbestrijding

Een brand ontstaat niet zomaar. Er moeten bepaalde factoren aanwezig zijn voordat een brand zich kan ontwikkelen. Er moet namelijk een brandbare stof zijn, lucht (zuurstof) moet in een bepaalde verhouding staan met de aanwezige brandbare stof en de brandbare stof moet een bepaalde temperatuur hebben. Dit noemt men het ontstekingspunt.
Voor het blussen van een brand moet een van bovengenoemde voorwaarden worden uitgeschakeld. Dit uitschakelen kan op veel manieren daar er veel soorten blusmiddelen zijn. Niet ieder blusmiddel is geschikt voor iedere brand.

Veiligheidsmaster heeft zowel voor huishoudelijke situaties als voor professionele situaties oplossingen.